Obrázek

Služby pro importéry automobilů

Kvalitativní průzkum trhu

Výhodou kvalitativního výzkumu je získání hloubkových informací a přímé zpĕtné vazby. Umožňuje Vám v krátkém časovém horizontu porozumĕt Vašim zákazníkům, jejich pocitům a motivovat je. Prostřednictvím testovacích otázek a nezaujaté diskuse naleznete odpovĕdi na otázky “Jak“ a “Proč“, které jsou klíčem k Vašemu úspĕchu. Nespokojíme se pouze se standardně kladenými otázkami, ale celá diskuse je řízena moderátorem se znalostí problematiky, produktů a vztahů na automobilovém trhu, což nám umožňuje dosáhnout výjimečných výsledků. Nĕkteré z používaných metod:
  • focus groups
  • mini-groups
  • hloubkové rozhovory
Poskytujeme našim klientům výjimečnĕ precizní výstupy focus groups a hloubkových rozhovorů odrážejících znalosti problematiky a obchodní prostředí jednotlivých druhů prodeje automobilů a služeb s ním souvisejících. Naším přínosem a přidanou hodnotou pro klienta je naše dlouholetá specializace na automobilový trh.