Obrázek

Služby pro importéry automobilů

Prodejní dovednosti

Roli prodejce je v mnoha případech přikládána velká důležitost ve vztahu k úspĕšnosti celé společnosti.To je důvodem, proč mnoho společností vyzdvihuje prodejce na piedestal a nechá je dĕlat svoji práci tak, jak jim to vyhovuje do okamžiku, než přestanou dosahovat očekávaných výsledků. Způsob prodeje automobilů se za posledních nĕkolik let výraznĕ zmĕnil. Požadavky zákazníků se neustále zvyšují a s nimi i očekávaná kvalita prodeje automobilů.
Dávno neplatí fakt, že znalost produktu byla dostatečným předpokladem pro úspĕšného prodejce. Zákazník často požaduje od prodejce či konzultanta být jakýmsi “katalyzátorem“, který je schopen přemĕnit produkt a řešení v přidanou hodnotu.
Často je prodejce součástí týmů, ve kterých jsou mezilidské vztahy, komunikační dovednosti a znalosti obchodního prostředí důležitými prvky v cestĕ za úspĕchem. Z naší zkušenosti víme, že osobní postoj, ochota a flexibilita jsou nejdůležitĕjší vlastnosti každého úspĕšného prodejce automobilů.
V rámci našeho školení se soustředíme na zmĕnu osobního postoje a začlenĕní odpovídajících prodejních technik a metod, za účelem připravení cílevĕdomých, strukturovaných, inteligentních a agresivních prodejců a obchodníků.Výsledkem je kratší a současnĕ levnĕjší prodejní proces, vyšší kvalita zpracovávaných kontaktů a rychlejší cesta k cíli.


Nĕkteré oblasti školení:
  • prodejní dovednosti
  • komunikační schopnosti v prodejním procesu
  • fleetový prodej
  • vyhledávání nových kontaktů
  • týmový prodej
  • vyhledávání nových kontaktů po telefonu
Osobní efektivita
  • komunikace
  • vyjednávací schopnosti
  • pozitivní myšlení
  • prezentace